Strony www instytucji publicznych

Posted on

Strony www

Strony www

W dzisiejszych czasach nie tylko prywatne firmy korzystają z dobrodziejstwa, jakim jest internet. Czynią to także rozliczne instytucje publiczne, w tym rządowe, samorządowe, sądy, itp. Internet stwarza bowiem ogromne możliwości jeśli chodzi o komunikowanie się z obywatelem i przekonywanie go do konkretnych posunięć danej instytucji publicznej, zachęcanie do podejmowania konkretnych działań, popularyzowanie działalności instytucji, itp. Wszystko to jest często konieczne z punktu widzenia danej instytucji, stąd też posiadanie strony internetowej jest nieodzowne.

Jakie konkretnie informacje mogą zawierać strony www instytucji publicznych? Przede wszystkim przedstawienie samej instytucji, tzn. podanie jej pełnej nazwy, pola zainteresowania, obszaru, w którym działa, aktów prawnych, na podstawie których działa, przedstawienie osób pracujących w danej instytucji, w tym przede wszystkim osób na stanowiskach kierowniczych, itp. Wszystkie te informacje mogą być często bardzo przydatne obywatelom, poszukującym odpowiedniej instytucji do rozwiązania konkretnego problemu czy załatwienia konkretnej sprawy. Można też znaleźć oferty pracy w danej instytucji publicznej.

Strony www instytucji publicznych zawierają też informacje o konkretnych przykładach działań danej instytucji. Mogą być to konkretne opisy tych działań, przedstawienie ich celów, założeń, skutków, sił i środków użytych do ich przeprowadzenia, itp. Wszystko to są informacje konieczne z punktu widzenia instytucji, jeśli celowym jest przekonanie obywateli do słuszności podejmowania danej inicjatywy.

Wreszcie strony www zawierają wiele fotografii. W przypadku stron internetowych instytucji publicznych będą to fotografie budynku instytucji, jego wnętrza i strony zewnętrznej, ponadto zdjęcia osób na stanowiskach kierowniczych czy też zdjęcia przedstawiające wymienione wyżej konkretne przedsięwzięcia i akcje.

Tak szeroko zaprezentowane informacje dają możliwość obywatelom poznania danej instytucji, co nie mogłoby się odbyć równie skutecznie za pomocą jakiegokolwiek medium czy środka przekazu informacji. Jedynie internet daje tak szerokie spektrum możliwości.

Tags: , ,